اتو ترانس متغیر

ساخت اتو ترانس  متغیر با بهترین کیفیت 

TDGC 2-0.2واریاک تک فاز 1A
TDGC 2-0.5واریاک تک فاز 2A
TDGC 2-1واریاک تک فاز،
TDGC 2-2واریاک تک فاز 2K
TDGC 2-10واریاک تک فاز10K
TDGC 2-15واریاک تک فاز 2K
TSGC 2-3واریاک تک فاز،
TSGC 2-15واریاک تک فاز15K
اتو ترانس متغیر
اتو ترانس متغیر
اتو ترانس متغیر
اتو ترانس متغیر

دلايل استفاده از دستگاههاي اتوترانسفورماتور متغير ( وارياک، واريابل، ديمر صنعتي ) 
از اتوترانسفورماتورهاي متغير معمولا در مواردي که نياز به تغييرات ولتاژ به طور کاملا پيوسته باشد، استفاده ميشود. اين دستگاهها در دو نوع تک فاز و سه فاز، از 6/0 آمپر الي 133 آمپر، جهت استفاده در تابلوهاي برق و يا به صورت آزمايشگاهي ( کاوردار ) موجود ميباشند.
ويژگي دستگاههاي اتوترانسفورماتور متغير ( وارياک، واريابل، ديمر صنعتي ) مارک گلداستار کره :
1.
مجهز به کليد on - off. 
2.
مجهز به فيوز مينياتوري در برابر اتصال کوتاه.
3.
قابليت تنظيم ولتاژ متغير خروجي تا حد 1 ولت با دقت 1%.
4.
داراي نمايشگر ولتاژ ( V ) خروجي به صورت ديجيتال LED.
5.
داراي نمايشگر جريان ( A ) مصرفي به صورت ديجيتال LED.
6.
قسمت متحرک ( ذغال ) مجهز به هيتسينک جهت کنترل و حفاظت دماي سيم پيچ دستگاه.

کاربرد دستگاههاي اتوترانسفورماتور متغير ( وارياک، واريابل، ديمر صنعتي )
1.
جهت تغيير دور موتورهاي ذغالي و . . .
2.
کنترل کيفيت کارخانجات صنعتي و . . .
3.
تغيير درجه حرارت در کورههاي الکتريکي و . . .
4.
جهت تنظيم روشنايي موردنياز در سالنهاي بزرگ و سينماها و . . .
5.
آزمايشگاههاي فشار قوي ( هنرستانها، دانشگاه ها، کارخانجات و . . . )
6.
تست و کاليبره کردن ولت مترها، آمپرمترها، وات مترها، کسينوس فيمترها و . . .

موارد استفاده دستگاههاي اتوترانسفورماتور متغير ( وارياک، واريابل، ديمر صنعتي )
1.
قابليت استفاده به صورت منبع ولتاژ.
2.
قابليت استفاده به صورت منبع جريان.
3.
کنترل ولتاژ و جريان در محدوده مشخص.
4.
کنترل ولتاژ مستقيم قبل از يکسوکنندهها.
5.
تست ولتاژ بالا و پايين تجهيزات الکترونيکي و الکتريکي.
6.
افزايش و يا کاهش ولتاژ خط، به منظور رگوله کردن آن.
7.
پايين آوردن و يا بالا بردن ولتاژ متغير جهت نياز مصرف کننده.
8.
نصب در ورودي ترانسهايHigh Voltage جهت تست عايقي.
9.
تست ولتاژ شکست و آشکارسازي اثر ولتاژ، قبل از شکست در پروژههاي تحقيقاتي.

دستگاههاي اتوترانسفورماتور متغير ( وارياک، واريابل، ديمر صنعتي ) مارک گلداستار کره در مدلهاي :
1.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 2/0 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-0.2K-V.
2.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 5/0 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-0.5K-F.
3.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 1 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-1K-F.
4.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 2 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-2K-F.
5.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 3 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-3K-F.
6.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 4 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-4K-F.
7.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 5 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-5K-F.
8.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 7 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-7K-F.
9.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 10 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-10K-F.
10.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 15 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-15K-F.
11.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 20 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-20K-F.
12.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) تک فاز 30 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-30K-F.

دستگاههاي اتوترانسفورماتور متغير ( وارياک، واريابل، ديمر صنعتي ) مارک گلداستار کره در مدلهاي :
1.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 6/0 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-0.6K-F.
2.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 5/1 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-1.5K-F.
3.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 3 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-3P-3K-F.
4.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 6 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-3P-6K-F.
5.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 9 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-3P-9K-F.
6.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 12 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-12K-F.
7.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 15 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-15K-F.
8.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 20 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-20K-F.
9.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 30 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-30K-F.
10.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 40 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-40K-F.
11.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 45 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-45K-F.
12.
اتوترانس فورماتور متغير ( وارياک، واريابل ) سه فاز 50 کيلو ولت آمپر با ولتاژ خروجي 0 الي 500 ولت گلداستار کره مدل LG-3P-50K-F.
شرکت GOLDSTAR کره داراي استانداردهاي TUV آلمان، CSA آمريکا، CE اروپا و گواهينامه ISO9001 در توليد محصولات خود ميباشدفــروشـگـــــاه صــنعـــت نـیــــرو

آدرس :لاله زار جنوبی 

کوچه بوشهری ،مجتمع 

تجاری تهران الکتریک

طبقه اول پلاک 227  

09126338559

09121231705

تلفن تماس 

021-33927221-

021-33928681-

فکس:33929387-021

عامل فروش لوازم برق 

فشار قوی و فشار ضعیف 

ساخت و نصب و راه اندازی 

تابلو برق 

تجهیز لوازم خطوط شبکه 

توزیع 20 کیلو وات 

تهیه و توزیع انواع 

سیم و کابل 

لوازم صنعنتی و روشنایی

فروشگاه صنعت نیرو


     تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه صنعت نیرو است